STARTUP EU ACADEMY

V zadnjih letih so bila vložena velika prizadevanja za spodbujanje podjetništva mladih na nacionalni ravni. Številne države zdaj računajo na politike, ki podpirajo podjetništvo mladih, predvsem z izobraževanjem in razvojem veščin v šolskem sistemu ter obsežnimi paketi, ki ponujajo številne storitve, kot so usposabljanje, finančna podpora, storitve poslovnega svetovanja, mentorstvo in coaching.

POROČILA DRŽAV

POROČILA DRŽAV so namenjena analizi inovativnosti, podjetništva in speltne trgovine s terenskimi raziskavami, pregledom literature, vprašalniki, študijami fokusnih skupin z osebnimi obiski, vse to z namenom določitve trenutnega mesta držav glede vprašanja na temelju Evropske unije in svetu.

SPLETNI VODNIK

SPLETNI VODNIK za inovativne mlade podjetnike. V vodniku najdete splošno definicijo spletne trgovine, podjetništva in inovativnosti, skupaj s pomembnimi koraki, kot so priprava podstrukture spletne trgovine, delovanje portala spletne trgovine in konkurenčni proces.

SPLETNO USPOSABLJANJE

SPLETNO USPOSABLJANE. Učna gradiva so pripravljena v interaktivni obliki za povečanje njihove učinkovitosti.
Uporaba tehnologije pri pripravi materialov je za uporabnike veliko bolj uporabna v primerjavi s klasičnimi načini predstavitve.

DIGITALNI StartUp

Na spletnem portalu bo služil digitalni »startup« oddelek, ki je namenjen izboljšanju inovativnosti med mladimi, s pomočjo rubrike e-startup pa bodo mladi lahko razvili katero koli inovativno idejo in jo lahko implementirali na svetovni trg. Na spletnem portalu bo služila rubrika “startup”, ki bo zagotavljala izboljšanje inovativnosti med mladimi, s pomočjo rubrike e-startup lahko mladi razvijejo katero koli inovativno idejo in jo lahko postrežejo svetovnemu trgu. služi temu, bo forum gostil stvari, kot so neposredna sporočila, deljenje datotek itd.

“The European Union is the world’s most successful invention for advancing peace.”
John Bruton

The good thing about the European Union is that the joint project ultimately benefits all Member States and not just a few.
Jean-Claude Juncker

The European Union can easily be described as the best prepared region in the world. 
Markos Kyprianou

Chris Dixon: Climbing the Wrong Hill

I know a brilliant young kid who graduated from college a year ago and now works at a large investment bank. 

Paul Graham: What Doesn’t Seem Like Work?

My father is a mathematician. For most of my childhood he worked for Westinghouse, modelling nuclear reactors.

Paul Graham: Do Things that Don’t Scale

One of the most common types of advice we give at Y Combinator is to do things that don’t scale.

Violeta Nedkova: Why Startups Fail and How to Build Interest Before the Launch

If you asked me, I’d say:
The biggest reason most startups fail is because they …

Close Menu