IO3: E-priročnik

Povzetek

Kratek povzetek e-priročnika (IO3)

E-priročnik je tretji rezultat (IO3) projekta Startup EU Academy.

Sestavljen je iz treh poglavij: E-poslovanje, Socialno podjetništvo, Inovacije, njegov namen pa je mladim startuperjem zagotoviti trdne temelje znanja in praks že pri njihovih prvih korakih ter jim ponuditi navdih in ideje ter možne kraje, kjer jih lahko poiščejo. V nekaterih poglavjih je na voljo dodatno gradivo za prebiranje, bodisi v obliki videoposnetkov in podcastov bodisi v obliki predlogov za knjige in članke. Na koncu vsakega poglavja so na voljo dejavnosti za ocenjevanje, ki prispevajo k poglobljenemu razumevanju predstavljenih konceptov in metod. V naslednjih korakih projekta bo partnerstvo zaprosilo mlade startuperje za prispevek, tako da bodo zagotovili svoje povratne informacije za Priročnik. Njihovo mnenje bo dragoceno za prilagoditev e-priročnika njihovim potrebam, za lažji postopek učenja in posledično učinkovitejše upravljanje lastnega zagonskega podjetja.

Prvo poglavje e-priročnika je namenjeno e-trgovini. Poglavje o elektronskem poslovanju vključuje oprijemljive metode in ideje za mlade zagonske podjetnike. Vključuje smernice za izvajanje tržne raziskave o konkurentih, trenutne trende v e-trgovini za razlikovanje vašega podjetja od drugih. Hkrati so na voljo preprosta navodila za začetni razvoj blagovne znamke in trendi, ki jim je treba slediti. Vsebina spletnega mesta je ključni del, ki je podrobno predstavljen v kombinaciji z varnostjo.

Drugo poglavje e-priročnika je namenjeno socialnemu podjetništvu.

Glede na to, da je podjetništvo samo po sebi širok pojem, se je partnerstvo odločilo, da to poglavje nameni socialnemu podjetništvu. Poleg tega socialno podjetništvo vključuje vrednote in etične vidike, ki bi lahko navdihnili mladega podjetnika začetnika in ga razlikovali od množice običajnih podjetnikov. To poglavje vključuje začetni koncept in opredelitve socialnega podjetništva, navaja razloge za izbiro te vrste namesto druge in opisuje lastnosti socialnega podjetnika. Posebno podpoglavje je namenjeno modelom socialnega podjetništva. Poleg tega je temeljito pojasnjeno platno poslovnega modela kot orodje za lažji razvoj poslovnega modela. Posebna pozornost je posvečena tudi platnu predloga vrednosti, saj so socialna podjetja imenovana predvsem zaradi vrednosti, ki jo zagotavljajo družbi. Zato je družbeni učinek eno od zadnjih podpoglavij. Na koncu tega poglavja je več seznamov s sorodnim gradivom za nadaljnje prebiranje in raziskovanje.

Tretje in hkrati zadnje poglavje e-priročnika je namenjeno inovacijam.

V tem poglavju bodo mladi podjetniki, ki se šele podajajo v svet inovacij, seznanjeni s tem področjem. Predstavljeni so koncepti, strukture in vrste inovacij. Ustvarjalno razmišljanje in vrste inovacij so le nekateri od najpomembnejših delov, ki so razviti v tem poglavju. Na voljo je tudi več vprašanj kot podporno orodje za pomoč pri postopku upravljanja in ocenjevanja inovacij.

Glavna podpoglavja so:

  • Kratek uvod v inovacije
  • Vrste inovacij
  • Upravljanje in vrednotenje inovacij
  • Izkoriščanje inovacij
  • Inovacijski ekosistem

Ta projekt je financirala Evropska komisija. Ta publikacija odraža le stališča avtorja, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.

Close Menu