"STARTUP EU ACADEMY"

Projekt STARTUP obravnava politike in programe, ki so se izkazali za pomoč mladim podjetnikom pri napredovanju po lestvici uspešnosti.

V zadnjih letih so bila vložena velika prizadevanja za spodbujanje podjetništva mladih na nacionalni ravni. Številne države zdaj računajo na politike, ki podpirajo podjetništvo mladih, predvsem z izobraževanjem in razvojem veščin v šolskem sistemu ter obsežnimi paketi, ki ponujajo številne storitve, kot so usposabljanje, finančna podpora, storitve poslovnega svetovanja, mentorstvo in coaching. Projekt ‘’Start-up EU Academy’’ obravnava politike in programe, ki so se izkazali za pomoč mladim podjetnikom pri napredovanju po lestvici uspešnosti.
Brezposelni mladi po Evropi težko najdejo novo zaposlitev in mnogi od njih že na samem začetku celo obupajo. Evropska komisija je mladinsko podjetništvo opredelila kot nujno za zmanjševanje brezposelnosti in temeljno za gospodarski napredek. V skladu z ‘’Akcijskim načrtom Komisije EU za podjetništvo 2020’’ potrebujemo več podjetnikov, da bi ponovno spodbudili evropski podjetniški potencial in ustvarili nova delovna mesta.

(http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan/index_en.htm).

Mladi žal nimajo znanja in veščin, potrebnih za ustanovitev lastnega podjetja. Tudi če imajo veščine in znanja, samo podjetništvo ni dovolj, treba ga je združiti z inovativnostjo, od katere je močno odvisna konkurenčnost podjetja [Porter in Stern, (2001), str.28]. Za uspešno podjetništvo je nujna inovativnost. Ko pa je inovacija ustvarjena, je ključnega pomena odprtje novega trga. Tako projekt vključuje tri glavne stebre, ki so podjetništvo, inovativnost in e-trgovina, ta pa obravnava specifične cilje mladinskega področja v smislu izboljšanja ravni ključnih kompetenc in veščin mladih ter krepitve zmogljivosti mladinskih delavcev in organizacij. Cilj projekta je prispevati k razvoju e-trgovine po Evropi z usposabljanjem mladih o podjetništvu in inovativnih metodah na ravni EU tako, da s posebnimi cilji vzgajamo nove podjetnike, ki so seznanjeni z inovativnimi metodami na ravni EU. Torej, kot prostovoljce za spodbujanje trajnosti podjetništva in e-trgovine na ravni EU, razvijanje njihovih veščin in zmogljivosti, spodbujanje podjetniškega duha po Evropi, ustvarjanje platforme, kjer lahko podjetniki uspevajo, sodelujejo in rastejo skupaj. Projekt je namenjen predvsem mladim od 20 do 30 let, mladinskim delavcem in članom nevladnih organizacij. V okviru projekta sodeluje pet organizacij, od javnih organov do nevladnih organizacij iz 5 držav z različnimi strokovnimi izkušnjami in izkušnjami na področju podjetništva, inovacij in e-poslovanja. 150 posameznikov iz partnerskih organizacij bo tvorilo našo ciljno skupino, približno 2500 posameznikov pa naj bi imelo posredne koristi od projekta.

Close Menu